21. 1. 2023

Příspěvek na péči

Průvodce péčí o seniory

Manuál, jak úspěšně projít celým procesem Příspěvku na péči (PnP)

Poradenství pro rodiny pečujících a seniory

Občas v životě nastane situace, kdy je potřeba o PnP požádat. Ať už vám to doporučí lékař, protože bez příspěvku domovy seniory obvykle nepřijmou, nebo se vám hodí příspěvek na již probíhající služby pro vašeho blízkého v místě bydliště.

Cesta ke zdárnému výsledku není jednoduchá ani krátká (4–6 měsíců, cca 6–8 různých úředních kroků, čilá korespondence ze strany úřadů, kdy nevíte, zda řízení přerušili, protože už vás mají plné zuby, nebo to je další z nutných kroků atd.).

Vše začíná vyplněním žádostí. Množné číslo je zde na místě, neboť formulář obsahuje několik částí (hlavní žádost, Oznámení o poskytovateli pomoci, případně i Souhlas s předáváním r. č. České poště).

Na webových stránkách je sice návod na vyplnění se vzorem. Možná žádost zvládnete sami vyplnit a zajít na ÚP podat. Když budete mít štěstí na sdílnou úřednici, i se dozvíte, jak dlouho celý proces bude trvat. Ale to je zpravidla vše, maximálně vám ještě řeknou, že se ozvou na šetření.

A to je z jejich strany vše.

Jenže to všechno zdaleka není. Už zde v počátku vám chybí jeden velmi důležitý krok, o kterém vám většinou nikdo neřekne, a to je návštěva vašeho praktického lékaře. A na tom, jak vyplníte před tímto krokem samotnou žádost také velmi záleží.

Dalším krokem je šetření v rodině seniora, které je jedním z hlavních podkladů k úspěšnému přidělení PnP. Na šetření přichází sociální pracovnice z ÚP. Zde doporučuji zajistit u šetření přítomnost dalšího člena rodiny. Nikdy nevíte, jak váš blízký bude na záludné otázky odpovídat:

„Tak tkaničky si zavážete pane Nováku sám, že? Vždyť vy jste ještě junák!“, tatínek se zapýří, pracovnice je šik baba, nevadí, že mu už dva roky kupujete důchodky na zip a vyhrkne, že ano!

Sociální pracovnice splnila doporučení, jak ušetřit státní peníze.

Pokud vám už nyní celý proces (jsme asi v jedné třetině) připadá zdlouhavý a komplikovaný, neváhejte mě kontaktovat.

Provedu vás celým procesem bez ztráty kytičky. Sice nezaručím, že vám bude příspěvek přidělen, ale mohu vychytat všechny nástrahy a úspěšný výsledek vám velmi přiblížit.

A neptejte se mě, podle jakého klíče úředníci rozhodují. Snad podle posudkového lékaře? Jak dobře vyspí? Nebo když se žádost neztratí? Také se už stalo, že se ztratil celý úřad, přestože si s klientem dále dopisoval se svým starým razítkem.

Právě těmito nástrahami své klienty úspěšně provádím. Zdá se vám to jako detektivka?

Ano, občas se detektivem cítím být. Mojí oblíbenou autorkou je paní Agháta Christie, mám na to tedy mimo své odborné i další kvalitní vzdělání.

Neváhejte tedy a napište, provedu vás úspěšně celým dlouhým procesem. Se mnou se jako na nepopsaném rozcestí cítit nebudete!