29. 3. 2023

Celoživotní průvodce a poradce

Průvodce péčí o seniory

aneb sociální poradenství-průvodcovství je mým posláním!

Jmenuji se Zuzana Vránová a dlouho to vypadalo, že budu celoživotní matkou. Mých pět dětí mne zpočátku vedlo k tomu, že jsem se vzdělávala ponejvíce v oblasti průvodcovství dětí kamkoliv.

Když už se tato skutečnost stávala aurou (tak někdy za polovinou mého rození), rozhodla jsem se to změnit, a přihlásila se ke studiu! A jelikož rozhodnutí mého mládí vytvářet lidem zubní náhrady mne přestalo uspokojovat, začala jsem studovat sociální práci.

To byl počátek všeho dění vedoucí úspěšně k získání diplomu, a až sem k mému rozhodnutí stát se průvodcem a poradkyní v sociální oblasti.

Cestou jsem ještě měla dvě odbočky zpět do rodinného poradenství: To je důvod, proč v mém předdůchodovém věku každé ráno hledím do věčně udivených pubertálních tváří!

Nalézt své poslání není úplně jednoduché – těch odboček bývá několik, než se nám to v hlavě srovná. Mne také zavedly do různých sice pěkných uliček a síní, literárních i hudebních, ale tyto oblasti už nyní zůstávají pouze mým koníčkem.

A tak než jsem doklopýtala k mému finálnímu rozhodnutí, pokoušela jsem i Můzu básnickou, komickou i detektivní (mé šuplíky, nyní již elektronické, obsahují cca 60 básní, 20 povídek rodinných a tři detektivní).

Jako celoživotní zaměstnanec dva roky před důchodem, prověřená nelehkým obdobím Co+idu, jsem se rozhodla pro samostatnou cestu pomáhání druhým jiným způsobem, než dosud.

Case management! Pro mnohé určitě neznámý pojem, u našich západních sousedů běžně využívaný jako skvělý nástroj v pomáhání rodinám při nepříznivé události (u nás využívaný sporadicky). Co to je?

Posoudit situaci, vytvořit plán pomoci, vyhledat a nastavit služby a péči, vystát za ně fronty na úřadech, a tak klientům ušetřit čas, za čas znovu posoudit situaci, případně upravit péči a služby, skvělý sociální nástroj, to vše v úzké spolupráci s rodinou – rodina, zaneprázdněná rodina, je můj ideální klient!

V džungli naší sociální péče a služeb mohu být vaším potřebným a užitečným průvodcem!

A můj milovaný koníček – psaní, mne pobídl k vytvoření dalšího okýnka na mém webu – „Blog“.

Jako bonus pro mé klienty, příběhy pro pobavení, nebo k ujištění, že v tom nejste sami: I já jsem byla na čas pečovatelkou o moje rodiče, i já jsem zažívala neuvěřitelné situace se svojí několikrát ztracenou maminkou!

Ale o tom až další příběh! Nechte se překvapit!