Kontaktní údaje

Průvodcovství péčí o seniory

Hodinovka… 900 Kč/hod. (nejsem plátce DPH)

Poradenství, konzultace z oblasti sociálních služeb a péče, jejich vyhledávání, nastavení péče potřebnému na míru, zastupování na úřadech, pomoc s vyřizováním žádostí, podávání odvolání atd.

Konečná cena se zde odvíjí od množství odpracovaných hodin. Při delší spolupráci sleva. V případě dotazů mě kontaktujte buď na e-mail nebo na mobil. Prvních 20 minut hovoru zdarma!

Co je to Kompletní poradenství – Průvodcovství péčí o seniory?

Jedná se o provázení, doprovázení celým případem:

1..Mapování a zhodnocení situace potřebného

Návrh možného postupu a péče, uspořádání Rodinné konference, vyhledávání služeb a péče, pomoc s jejich nastavením, informace o příspěvcích, pomoc s žádostmi a formuláři, zastupování na úřadech.

2..Průběžné hodnocení služeb 

Dle probíhající situace, případně zhodnocení služeb nastavených jiným subjektem na přání, případná úprava nastavení služeb v případě potřeby či změny situace,, průběžné sledování procesů podaných žádostí, intervence na úřadech, podpora rodiny – vyhledávání podpory pro pečující.

3..Závěrečné vyhodnocení služeb

Reakce na možnou změnu situace v rodině či ve službách, vyhodnocení efektivity a hospodaření s časem a financemi, případně vyhodnocení efektivity a hospodaření s financemi při předchozím nastavení jiným subjektem.

Obvykle trvá spolupráce několik týdnů podle složitosti případu, během této doby máte k dispozici veškeré moje poradenské služby!

Pro objednání volejte na uvedené kontakty.